Blinde vlekken

Ik zie ik zie, wat jij niet ziet en wat ik zie is …anders.

Met woorden onderscheiden we het benoemde van het onbenoemde en van het anders benoemde.
Een veelvoorkomende denkfout is, dat het bestaan van een woord ook zou impliceren, dat er “iets” bestaat dat door dat woord werd aangeduid en dat door dat woord ook de essentie van “iets” zou worden benoemd. De vergeefse zoektochten naar “phlogiston” en “ether” zijn sprekende voorbeelden van deze vergissing.
Woorden duiden zelf niet per se op iets, maar zijn een middel van de gebruiker om een onderscheid te maken tussen het benoemde, het onbenoemde en anders benoemde.
Blinde vlekken kunnen op tenminste twee manieren ontstaan
1. doordat we “iets” menen te zien, dat er helemaal niet hoeft te zijn, ook al wordt het aangeduid door een woord, zoals “ether”;
2. doordat we iets niet kunnen zien omdat we het nog niet hebben onderscheiden en benoemd met ons huidige denkraam of frame van woorden

Interactie

Om vissen te vangen gebruikt men aas.
Heeft men de vissen gevangen dan kan men het aas vergeten.
Om konijnen te vangen gebruikt men een strik.
Heeft men de konijnen gevangen, dan kan men de strik vergeten. 

Men gebruikt woorden om hun betekenis uit te drukken.
Wordt de betekenis verstaan, dan kunnen de woorden worden vergeten.
Waar vind ik een mens die woorden vergeet,
opdat ik met hem kan praten?

Zhuang Zi

uit: Taoisme, spreuken en citaten, verzameld door Wim Leys